Građevinar

Konsalting za izvođenje objekta PFC 41, lamele A1,A2,A3,B1,B2,B3, na Novom Beogradu, u preduzeću “Građevinar“, Beograd.

  • Lokacija:Beograd
  • Površina:P=14.000,00m2

Poslovni partneri