O nama

PIRS Inženjering, preduzeće iz oblasti građevinarstva, specijalizovano je za projektovanje, rekonstrukcije, sanacije, nadzor i konsalting.

Preduzeće je osnovano 2001. godine sa 100% privatnim vlasništvom. Firma poseduje poslovni prostor u Ul. Dimitrija Tucovića 115, opremljena je svom potrebnom opremom i licenciranim softverom (Tower, ArmCad, AutoCad, Office, IDEA Static, GEO5). U stalnom radnom odnosu je sedam saradnika, tri diplomirana građevinska inženjera sa licencom, dva diplomirana inženjera arhitekture sa licencom, dva građevinska inženjera.

Najveći deo poslovanja je usmeren na realizaciju investicionih projekata kroz izradu projektne dokumentacije i vršenje stručnog nadzora. Kreiramo jedinstvenu uslugu upravljanja projektima koju čini koordinacija aktivnosti za usvojeni investicioni program, praćenje realizacije i troškova od početka projektovanja do uknjiženja objekta.

Značajan deo poslovanja je usmeren na kontinualni razvoj i projektovanje konstruktivnih sistema i plasman tehnologija građenja objekata (prefabrikacija za zgrade, hale, industrijske objekte, mostove, staze za prednaprezanje itd.).

Ukupna aktivnost preduzeća je vezana za :
 • Urbanističko, arhitektonsko i građevinsko projektovanje (naselja, stambenih, administrativnih i industrijskih objekata, bolnica, hotela, sportskih objekata i sl.).
 • Izradu tehničke i investicione dokumentacije.
 • Nadzor na izgradnji objekata.
 • Istraživanja u oblasti građevinarstva i primena rezultata u praksi.
 • Konstalting usluge investitorima, projektantima i operativi.
 • Istraživanje, razvoj i plasman tehnologija građenja objekata.
 • Upravljanje projektima.
 • Obuku kadrova, instruktažu i tehničku pomoć.
 • Izvođenje objekata.
 • Rekonstrukciju objekata.
 • Saniranje objekata najsavremenijim metodama i materijalima.
 • Izrada projekata za legalizaciju objekata i saradnja sa nadležnim institucijama.

Naša konkurentska prednost je izrada izvođačkih projekata konstrukcije sa maksimalnim racionalizacijama i prilagođavanjem tehnologiji izvođača (korišćenje savremenih oplatnih sistema, potpuna ili delimična prefabrikacija, radionička priprema složenih čeličnih konstrukcija)

Do sada smo isprojektovali preko 400.000,00 m2 raznih objekata, vršen je stručni nadzor nad izvođenjem više od 300.000,00 m2 stambeno-poslovnih i poslovnih objekata. Značajniji poslovni partneri su nam Nestle, Edil Italiana, Milšped, JP EPS, Jedinstvo, PKB, Durst, PFB Design, Put Inženjering, Delta inženjering, itd.

PIRS Inženjering poseduje veliku licencu P052G1 koju izdaje MGSI za projektovanje građevinskih konstrukcija za termoelektrane snage 10 MW i više po rešenju br. 351-02-04026/2020-09 od 18.03.2021.

Poslovni partneri